آشنایی و معرفی برج آیرانا ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)">

پروژه آیرانا آیرانا برج آیرانا آیرانا دریاچه آیرانا منطقه ۲۲ پروژه تجاری – اداری آیرانا:   این پروژه یکی از پروژه های خوب منطقه ۲۲ میباشد که دارای زیر بنایی به مساحت ۷۲۰۰ متر مربع بوده که توسط تعاونی مسکن…

بیشتر بخوانید

آشنایی و معرفی شهرطلا ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)"> بازارچه طلا چیتگر شهر طلا شهر طلا دریاچه بازارچه طلا شهر طلا چیتگر

شهر طلا شهر طلا دریاچه بازارچه طلا شهر طلا چیتگر بازارچه طلا چیتگر آشنایی و معرفی شهر طلا دریاچه :   پروژه شهرطلا یک پروژه تجاری – مسکونی خوب در منطقه ۲۲ میباشد که دارای دسترسی های خوبی در این…

بیشتر بخوانید

آشنایی و معرفی برج میعاد ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)"> پروژه میعاد پروژه میعاد شهید خلیلی تعاونی شهید خلیلی پروژه شهید خلیلی برج میعاد

پروژه میعاد پروژه میعاد شهید خلیلی تعاونی شهید خلیلی پروژه شهید خلیلی برج میعاد آشنایی و معرفی پروژه  :   این پروژه یکی از پروژه های خوب منطقه ۲۲ میباشد که توسط تعاونی مسکن شهید خلیلی ساخته خواهد شد .…

بیشتر بخوانید

آشنایی و معرفی پروژه ستین ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)"> امتیاز ستین پروژه ستین ستین آرین سازه توسعه ساخت ستاره همت غرب

پروژه ستین ستین امتیاز ستین آرین سازه توسعه ساخت ستاره همت غرب آشنایی و معرفی پروژه : امتیاز ستین   این پروژه با توجه به اطلاعاتی که تعاونی مسکن منتشر کرده است ، یکی از پروژه های خوب منطقه ۲۲…

بیشتر بخوانید