آشنایی و معرفی برج H2 نیرو هوایی ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)"> پهنه c نیروهوایی تعاونی های پهنه c امکانات پهنه c تعداد طبقات پهنه c

پهنه c نیروهوایی تعاونی های پهنه c امکانات پهنه c تعداد طبقات پهنه c امتیاز نیرو هوایی h2 امتیاز نیرو هوایی پهنه c نهاجا   پروژه برج H2 یکی از برج های خوب و با کیفیت منطقه ۲۲ میباشد که…

بیشتر بخوانید

آشنایی و معرفی پروژه مرجان ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)"> برج دوقلوی مرجان برج مرجان پهنه c ارتش

پهنه c نیرودریایی تعاونی های پهنه c متراژ واحدهای پهنه c تاریخ تحویل پهنه c تاریخ شروع پهنه c پروژه مرجان نیروی دریایی ارتش یکی از پروژه های لوکس و مجهز منطقه ۲۲ میباشد که زیر نظر تعاونی مسکن نیروی…

بیشتر بخوانید

آشنایی و معرفی پروژه پهنه c نزاجا ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)">

متراژ واحدهای پهنه c تاریخ تحویل پهنه c تاریخ شروع پهنه c امکانات پهنه c تعداد طبقات پهنه c آشنایی و معرفی پروژه پهنه C نیروی زمینی ارتش :   پهنه c منطقه ۲۲ به چهار تعاونی تقسیم میشود که…

بیشتر بخوانید

آشنایی و معرفی پروژه شهید خرازی ۴٫۸ (۸۰)

۴٫۸ (۸۰)">

خرید پروژه خرازی بهترین تعاونی پروژه خرازی پیشرفت کار پروژه خرازی قیمت پروژه خرازی قیمت امتیاز پروژه خرازی پروژه شهید خرازی یکی از پروژه های خوب منطقه ۲۲ بوده که از متریال درجه یک در ساخت این برج ها استفاده…

بیشتر بخوانید