امتیاز های ویژه house

املاک ایران زمین

پروژه شهید خرازی

پیش فروش شهید خرازی به صورت کاملا تخصصی

جزییات

ملاک ایران زمین

پهنه C شهرک چیتگر

تعاونی مسکن کارکنان اداره مهندسی نزاجا

جزییات

ملاک ایران زمین منطقه 22

پهنه B شهرک چیتگر

خرید و فروش تخصصی پهنه B شهرک چیتگر

جزییات

ملاک ایران زمین منطقه 22

پهنه E شهرک چیتگر

سهام ۵۰ متری و ۲۰ متری چیتگر توانمند سازی پهنه E

جزییات

امتیاز نیرو هوایی h2 امتیاز نیرو هوایی پهنه c نهاجا پهنه c پروژه h2 امتیاز h2
امتیاز
4.9
(140)
امتیاز نیروی هوایی h2 پهنه c

پروژه فرزانگان کوهک امتیاز پروژه فرزانگان برج فرزانگان ابنیه همت
فروش
4.9
(205)
پروژه فرزانگان ابنیه همت

پروژه همسا تعاونی مسکن ابنیه همسا ابنیه همسا 2 ابنیه همسا دو برج همسا
امتیاز
4.8
(135)
پروژه همسا تعاونی مسکن ابنیه همسا

پروژه دریا تعاونی مسکن صدا و سیما پروژه دریا صدا و سیما
امتیاز
3.6
(5)
پروژه دریا تعاونی مسکن صدا و سیما

امتیاز پروژه ترنج دژبان امتیاز ترنج دژبان پیش خرید پروژه ترنج
امتیاز
4.9
(93)
پروژه ترنج دژبان ارتش

پروژه ۲۰۵۸ شهرداری منطقه ۱۸ پروژه پاسارگاد شهرداری منطقه ۱۸ امتیاز ۲۰۵۸
امتیاز
4.9
(63)
پروژه تجاری و اداری پاسارگاد ۲۰۵۸

پروژه مرجان برج مرجان نیروی دریایی پهنه c امتیاز مرجان پهنه سی
امتیاز
4.8
(112)
پروژه مرجان نیروی دریایی پهنه c

پروژه مروارید ۲ بقیه الله پروژه مروارید بقیه الله اریکه پارسیان
امتیاز
4.8
(55)
پروژه مروارید ۲ بقیه الله (ع) مروارید شهر

املاک منطقه ۲۲ املاک دریاچه چیتگر املاک ایران زمین
اجاره, امتیاز, سهام, فروش
5
(1)
املاک ایران زمین معاملات تخصصی امتیاز